Cenovnik Srbija

NAZIV

V.P.CENE (dinara)

PAKOVANJE

PALETA NA KAMIONU

RABATI I OSTALI USLOVI PRODAJE

KESA U  DŽAKU

NA PALETI

SUPSTRAT MAKI 5/1

73,00

10

56×10 = 560 kesa

28

DOGOVOR

10/L

145,00

7

40×7 = 280 kesa

28

20/L

292,00

 

120

28

50/L

625,00

 

52

28

70/L

820,00

 

39

28

ČISTI GLISTENJAK 50/L

680,00

 

48

 

 

 NAPOMENA: Cene su veleprodajne,bez zaračunatog PDV u iznosu od 20%(glistenjak 10%).